Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Kronika

Kroniku máme rozdělenou podle akademických roků. Od roku 2011 navíc také podle skupin. Chceš-li vědět více o dělení Skrypty na skupiny, podívejte se na strukturu Skrypty.

2016/2017

Kapytola

 Yndex 

2015/2016

 Kapytola 

Ynde x

Ruka píšící zápis do kroniky

2014/2015

 Kapytola 

Yndex

2013/2014

Kapytola

Yndex

2012/2013

Kapytola

Yndex

2011/2012

Kapytola

 Yndex 

2010/2011

Skrypta

2009/2010

Skrypta

2008/2009

Skrypta

 
2014 © Jan Šebetovský