Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Aktualizována záložka členové

11.05.2009 13:24

Můžete si prohlédnout členění Skrypty a složení Seniorské rady.

Můžete si porohlédnout Oblasti zájmu jednotlivých členů SR a obracet se ně s konkrétními dotazy.

Jirka

2014 © Jan Šebetovský