Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Druhá akce Plyšáci u Tří křížů

14.10.2008 00:00

Sraz pro tuto schůzku byl tentokrát u výlezu z metra I.P. Pavlova. Jakmile jsme byli vši, poodešli jsme trochu stranou a zahráli si seznamovací hru, téměř ke konci konečně všichni pochopili i pravidla. :-) Zpetřením bylo, že přibyli noví lidičkové, takže o to byla seznamovací hra zajímavější. :-) Poté jsme se rozdělili do pokud možno neznamých dvojic a pokračovali v seznamování tím způsobem, že jeden z dvojice si zavázal oči a ten druhý ho musel vodit. Cestou necestou, metrem, tramvají, všude spousta lidí ... :-) Po nějaké době si dvojice úkoly prohodily a po celou dobu zjišťovaly o tom druhým co nejvíc informací. Pak jsme se měli přesunout do klubovny Tří křížů, kam jsme po menším dohadování dokonce našli správnou cestu. :-) Po seznámení s přítomným osazenstvem (pan beran s paní ovcí) jsme se odebrali do jedné místností, kde pokračoval program. Rozum nám pustil fotky z první schůzky, dokončil identifikaci některých lidí, a pak se slova ujal Jirka. Vysvětlil nám ještě nejaké náležitosti ke druhům akcí, načež jsme pokračovali pantomimickou aktivitkou a povídáním, co jsme zjistili o druhém ze dvojice. Pak přišlo na řadu občerstvení v podobě čaje a všeho možnýho, co každý přinesl. :-) Následovala diskuze a plánování budoucích akcí. Další aktivitkou bylo rozdělení všech přítomných na dvě poloviny, každá polovina byla v jiné místnosti a měla stát v kruhu nebo aspoň kruhu podobném útvaru. Každý měl hezky pohladit medvídka, který koloval, a dát mu polibek na nějaké místo, kam medvídek ještě nedostal. Oč bylo zajímavější, když medvídka vystřídala osoba po pravici. ;-) Hlavně pro ty, co měli u medvídka nesmírnou fantazii. :-) (Každý měl dát svému sousedovi polibek na stejné místo jako medvídkovi.) Pak následovalo oficiální ukončení schůzky, drtivá většina se ale ještě zdržela, protože se hrálo a zpívalo. Postupně jsme se všichni rozprchli a začali se těšit na další schůzku, která jistě bude mít neméně skvělý program, jako tahle. :-)  

Keya

2014 © Jan Šebetovský