Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Esperanto

30.11.2011 18:30

Sešli jsme se tradičně v 18:30 v Zelené. Schůzku měl v režii nadšený a zkušený Esperantista Šeby. Zahájil ji monologem v Esperantu, myslím, že nikdo z přítomných mu nerozuměl. Ale to se mělo malinko změnit a během schůzky jsme měli pochytit pár základních slovíček, předpon… Taky jsme se naučili něco o historii Esperanta a proč tento jednoduchý jazyk vznikl, kolik esperantistů běhá po světě, jaké aktivity esperantisté vymýšlejí a organizují. Taky jsme si vyzkoušeli hru, aniž bychom znali, jak se co řekne, tak jsme přiřazovali k sobě slovíčka esperantská k českým (docela nám to šlo v každé skupince byl někdo, kdo umí anglicky, německy, latinsky, španělsky, francouzsky…) až na pár chybiček se dařilo. Další aktivita byla ta, že po baráku byly poschovávané lístky a esperantsky tam bylo napsáno např. „napravo je šedý stůl“ a my jsme z toho nakreslili obrázek místnosti . Pak jsme taky pomocí předpon a přípon..skládali slova s jedním kořenem vznikali docela veselé složeniny . No a na konci, když už jsme začínali být unavení, tak nám Šeby promítnul na promítačce (zavzpomínali jsme, když jsme byli malí )pohádku O pejskovi a kočičce, jak pekli dort s esperantským komentářem .

Jíťa

2014 © Jan Šebetovský