Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Esperanto

15.03.2011 18:30

Měla bych psát asi zápis v Esperantu, protože, jestli to nevíte, Esperanto je hrozně jednoduchý univerzální jazyk a my se ho na schůzce skoro naučili. Ale čtenáři by nerozuměli, protože na schůzce nás zas tak moc nebylo. Tak tedy česky. Nadšený Esperantista Šeby nám odtajnil základní principy gramatiky, syntaxe a kdoví čeho ještě. Víte třeba, že každé podstatné jméno končí na o? A přídavné na A? A spojováním předpon a přípon se dá vymyslet hromada věcí? Třeba juna znamená mladý. Juneco mladost, protože přípona ec tvoří vždy vlastnost. Takže Pomeco je z jablka vytvořená jablkovost? A mal je zase předpona znamenající opak. Maljuna je hádejte co? A co třeba Malpomo? V rámci soutěže "kdo vytvoří víc slov" za použití zadaných kořenů a předpon a přípon vzniklo tohle označení pro hrušku. Aneb co jiného je opakem jablka? Esperantisti to sice ještě neznají, ale třeba se to ujme. Uvidíme. A taky jsme zjistili, že vlastně v Esperantu umíme plno slov ani se je nemusíme učit. To je prostě geniální jazyk, který člověk umí ani neví jak. Tak co je třeba: homo, bela, pordo, tablo, lampo, blua, ... řešení: člověk, krásný, dveře, stůl, lampa, modrý,... Jak geniálně jednoduché. Hned bych se začala učit:-) Tento jazyk je velmi jednoduchý. Ĉi tiu lingvo estas tre simpla!
ĝis revido Madla

2014 © Jan Šebetovský