Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Evolution of balance

20.04.2011 18:30

Tak přesně tento název nesla schůzka, na kterou jsem se těšil už od začátku. Ale ještě před tím, než jsem mohl schůzku navštívit, jsem dostal nabídku na dovezení pekelného stroje a to paralelního dvoukola ze Staroměstské do Zelené. Už na začátku jsme se Zuzkačkou zjistili, že jednoduché to rozhodně nebude. Ale my to dokázali! Sice se zpožděním, ale v celku jsme dorazili do Zelené. Už toto byl úspěch a zároveň trénink na další aktivity, které byly náplní schůzky. A tak si i ostatní mohli vyzkoušet jízdu na jednokolkách nebo chůzi na skákacích botách, které byly ještě více pekelné než paralelní dvoukolo. Pro zájemce byla ještě natažená slacklina, dokonce i s instruktáží a po důkladném ozkoušení, okouknutí a vyzkoušení se všichni celí, zdraví a bez odřenin odebrali zpět do naší klubovny v Zelené. Poté se část Skrypťanů odebrala na opékání buřtů do Prokopského údolí, ale o tom zase příště…

2014 © Jan Šebetovský