Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Jiný svět 14/12/10

14.01.2011 23:59

Hned na začátku dnešní schůzky nám Ančí představila paní Mgr. Vlastu Stupkovou, která jakožto ředitelka nás seznámila s tím, že občanské sdružení Asistence se stará o lidi s tělesným a kombinovaným postižením, a popsala jak může člověk k takovému postižení přijít. Potom se na paní Stupkovou sesypaly doplňující otázky týkající se života postižených a možnosti stát se asistentem.

Potom následovala venkovní hra, která se hrála ve čtyřčlenných týmech, přičemž každý hráč v týmu měl přidělenou jednu z roli: vozíčkář, asistent a duševně postižený. Cílem hry bylo najít bílé papírky (v bílém sněhu), což se jednomu z týmů (kupodivu) skutečně podařilo.

Potom, co si ještě někteří vyzkoušeli ovládat vozíček samostatně, byly položeny čtyři otázky nad kterými se ve skupinách diskutovalo a na konci na ně řekla svůj názor také paní Stupková, po čemž byla schůzka oficiálně ukončena.

Nicméně další zábavu poskytla cesta z klubovny, protože bylo potřeba vozíčky odvézt. A protože za prázdný vozíček by se mělo platit jízdné, nezbylo než vozíčky obsadit.

 

Šeby

 

2014 © Jan Šebetovský