Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Páčení zámků 07/12/10

07.12.2010 23:59

Protože zelená klubovna byla obsazená, přesunuli jsme se tentokrát do ekocentra Koniklec
na Žižkově. Místo nám zajistil Náčelník. Sraz byl na metru Jiřího z Poděbrad. Celou schůzku
měl organizačně skvěle zajištěnou Fíďa. O schůzku byl velký zájem a dostalo se na ní jen
prvních 20 nejšťastnějších. Selekce probíhala podle pořadí přihlášení na LetsGo.

Ještě před zahájením přednášky jsme si v parku pod vysílačem zahráli běhací hru, kterou
pro nás připravil Fíďa s Léňou. Cílem hry bylo v týmech poskládat z papírků tajnou zprávu.
Potom co jedno družstvo vyhrálo a zprávu složilo, jsme se přesunuli do klubovny a po
krátkém a dobrém občerstvení mohla začít přednáška.

Byly nám vysvětleny násilné a nenásilné techniky jak otevřít zámek, ke kterému jsme
ztratili klíč : ). Násilné techniky jsme spíše prolétli a věnovali jsme se více elegantnějším
nenásilným. Zabezpečení zámků se dělí na třídy a měli jsme možnost si zkusit otevřít první
a druhou třídu. První třída zabezpečení, což jsou různé malé zámky od skříněk, se povedlo
otevřít snad všem. Druhá třída se povedla už jen některým talentovanějším LockPickerům.
Druhá třída jsou běžné zámky do bytu nebo mohutnější visací zámky. Po celou dobu
schůzky mezi námi kolovalo spousta rozebraných zámků, abychom se mohli podívat jak
vevnitř fungují.

Celkově byla přednáška koncipována jako spíše náhled do problematiky plus pár možná
šokujících odhalení pro neznalé. Kluk co to přednášel, nám ukázal spoustu materiálů, ze
kterých se dá čerpat zámečnická moudrost. Na závěr jsme se dozvěděli, kde si člověk může
koupit šperháky, bump keys a jiné podobné pomůcky.

Žiletka

2014 © Jan Šebetovský