Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Plánování

26.11.2013 18:15

Plánovací schůzky probíhají většinou podobně. Nejdříve nám Terka představila dva návrhy. Prvním bylo vytvoření zpětné vazby po schůzkách, na což je už v LetsGo vytvořena speciální kolonka. A druhý návrh spočíval v tom, že bychom začali s nějakou dlouhodobou službou, např. v domově důchodců. Po tomto úvodním slově jsme se rozdělili na tři skupiny pomocí hry „kámen, nůžky, papír“ a ve skupinkách jsme pak vymýšleli program na následující čtyři měsíce. Každá skupina měla za úkol vymyslet téma dvou schůzek do každé ze šesti kategorií (např. služba, sport, relax…). Pak garanti představili své nápady a přešlo se k hlasování. Výběr byl těžký, zajímavých schůzek příliš mnoho a hlasovacích čárek příliš málo. Zatímco se sčítaly hlasy, šli jsme si zahrát pohybovou hru ven. Byla zima, tak jsme se těšili zpět do tepla na výsledky. Garanti vítězných programů si rozdělili termíny a my se těšíme na příští úterý.

2014 © Jan Šebetovský