Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Politika

22.10.2013 18:15

Jelikož nám selhaly všechny kapacity znalé politických poměrů,které jsme se snažili pozvat, udělali jsme si předvolení schůzi sami pro sebe. Rozdělili jsem se na politické partaje, představili si navzájem volební programy, cíle, slabiny a silné stránky, načež jsme se veselili a schůzku opustili jako zodpovědní informovaní voliči.

2014 © Jan Šebetovský