Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Představovací schůzka

12.10.2011 18:30

Představovací schůzka
Letná a Holešovice
Inu, každý někdy začínal od nuly. Kapytola naštěstí ne. Už na počátku byli čtyři Stvořitelé -Šeby, Velký Vůdce, Neználek, Vlasatý Velikán, Martin, Člověk z Džungle, a Veverka, Vládkyně Prostředků. I ti se sešli, aby rozhodli, že přijímat nové duše do staré Skrypty už postrádá pro velký věkový rozdíl významu, a místo toho je třeba založit skupinu novou, skryptí odnož čili školku na skryptí mláďata, a v duchu košaté skryptí tradice ji nazvali Kapytolou. (Přesný původ tohoto slova budiž navždy zahalen tajemstvím. Legendy však praví, že má něco společného s orientací v knize.)

Po spoustě tajuplných příprav a shromažďování kontaktů na zájemce skrz webový formulář rozeslal Neználek informační mail, kterýžto určil, že se máme v inkriminovaný den dostavit v 19:00 ke kyvadlu na Letné, a sliboval zábavný úvod do skryptího života. Nejlepší cesta ke Kyvadlu vedla podle mailu ze zastávky tramvaje Čechův most. Pro novopečeného obyvatele Prahy, ovládajícího MHD vskutku bravurně (projezdiv už čtyři linky tramvají a dvě trasy metra, dostav se přitom dokonce až na jednu konečnou), to nebyl žádný problém - tedy až do chvíle, kdy na Klárově nasednul na opačný směr a musel se trpně vracet z Malostranského náměstí. Okouzlen nově nabytou schopností číst jízdní řády a používat plán Prahy (ne nadarmo studuje kartografii), vymyslel ďábelský plán, jak stihnout za šest minut urazit od svatého Mikuláše cestu až na Letnou. Málem mu to i vyšlo. Kdyby nebyl při přeskakování jednoho obzvlášť škodolibého keře v Letenských sadech zakopnul, dorazil by i včas; takhle jen o dvě minuty pozdě, zato s jazykem na vestě (když ještě předtím stihnul za Skrypťany považovat skupinu německých turistů chlastajících pod Kyvadlem pro ně levnou Plzeň). Zdá se to nemožné, ale schůzka se ukázala být ještě daleko zajímavější. Sešlo se nás přibližně dvacet, kromě Terky a Střelky snad všichni, kteří budou zmíněni v některém z dalších zápisů, a mnoho těch, jejichž jména již dávno zakryly písky času.

Po úvodním představovacím kolečku následovalo dramatické spirituální číslo. Zavázavši si oči, vydali jsme se na cestu na planetu Skrypta. (Naštěstí mají na Letné jeden vcelku zánovní meziplanetární teleport.) Natěsnali jsme se do jeho malého prostoru a ocitli se v nefalšovaném ráji. Byli tam na nás připravení. Po sadu se rozmístilo několik stanovišť, jež zajišťovali kromě čtyř zmíněných guru i pomocníci ze staré Skrypty - Grizzly, Kobliha, Aiva a někdo, na nějž bych si bez fotek vůbec nevzpomněl. Každé stanoviště představovalo jednu ze stránek skryptího života. My nováčci jsme se rozdělili do skupin po čtyřech a vydali se je objevovat. Tedy:

- Živé obrazy. Někdo ze skupinky řekl slovo a ztvárnil ho (pokud možno vtipným) postojem. Další podle uvážení živý obraz doplňovali, po dosažení počtu tří se dva odstranili a pokračovalo se dále...

- Chemie. Aneb jak zhasit svíčku pomocí sody a octa (ne přímo, to by bylo moc jednoduché, ale chemickou reakcí). Bohužel, chemičtí bohové nám příliš nakloněni nebyli (nebo Aiva přinesl málo sody, těžko říct) a svíčce se nechtělo zhasnout.

- Frisbee running. Úkolem bylo v co nejkratším čase dopravit frisbee do stanovené vzdálenosti a zpět, přičemž se s ním nesmělo běhat a po jeho odhození se musel každý vrátit na startovní čáru. Ve tmě to šlo špatně. Ale šlo to.

- Překlad z češtiny do češtiny, tedy z akademické do prosté, přičemž obsahem byla tradiční přísloví. Schválně - co to znamená "druhá mocnina tří profesí se jeví být prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace?"

- Fotografické stanoviště. Cílem bylo vytvořit fotografie všech členů skupiny dotýkajících se země pouze stanoveným počtem částí těla od pozadí po lokty, případně konajících jiné zábavné věci.

- Šlacha. Originální hra z prostředí za polárním kruhem, kde se děti perou o starou losí šlachu, dlouhou vpravdě tři čtvrtě metru a silnou jako mužské stehno s uzlem uprostřed (vypadající dost přesně jako starý zmuchlaný zauzlovaný ručník). Její držitel ji odhodí libovolným směrem a než ji někdo další popadne, snaží se udělat co nejvíce otáček kolem vlastní osy (a nerozbít si přitom hlavu). Vítězí ten nejzamotanější.

- Tradiční skryptí deskovka. Obyčejný princip házení kostkou a postupu po políčkách je zde vylepšen různými úkoly, postupně vymýšlenými po celé skryptí generace.

Když jsme si dost navyváděli, nastal čas se teleportovat zpátky a vydat se do tepla, protože noc pokročila. Tentokrát posloužila jako útulek nedaleká Karamelina klubovna v Holešovicích, umístěná ve sklepě neznámého domu, kam netrefím (je to v Holešovicích). Teple jsme se usadili a vyposlechli krátkou prezentaci toho, co to Skrypta je a co nám může nabídnout; potom pokračovalo seznamování (tentokrát na odborné úrovni - rozdělovali jsme se do skupin podle škol, fakult a věku a diskutovali, co s tím).
Nakonec přišel na řadu Kobliha a jeho sladké dřevo. Ten večer jsem slyšel několik písní, které jsem měl velmi rád, a ještě více těch, které jsem mít rád začal (a předsevzal jsem si, že se je naučím, i když těžko tak dobře, jako Kobliha). Jak noc stárla, lidi postupně odcházeli, v ruce pozvánku na příští schůzku - Zelenou párty, až jsme se i my, v zájmu zachování dobrých vztahů s ostatními obyvateli, rozešli do míst, která nám slouží jako domov, nebo alespoň jako jeho náhražka...

Prófa

2014 © Jan Šebetovský