Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Problémy dneška: Bouře v arabském světě

05.04.2011 18:30

V atmosféře vyhrocených mezinárodních vztahů a vlny revolučních povstání proběhla výmluvně nazvaná schůzka Problémy dneška: Bouře v arabském světě. Protože se o politiku a dění ve světě zajímá každý s jinou intenzitou, bylo třeba udělat si společně základní povědomí o zemích, o kterých se mělo později mluvit. Formou krátkého geopolitického kvízu, který připravil Neználek, jsme si osvěžili, kde leží Libye, s jakými náboženskými vyznáními se lze setkat v Egyptě a jaké státní zřízení je v Sýrii. Patřičně naladění a dovzděláni kvízem jsme již mohli přivítat hosta Petra Hopfingera, gymnaziálního učitele a odborníka na zahraniční politiku. Ten nám přibližně hodinu vyprávěl o důležitých událostech, které souvisí s arabskými bouřemi. Další hodinu pak obsáhle odpovídal na dotazy publiku a probíhala diskuse. Host mluvil fundovaně a objektivně, díky čemuž bylo možné si udělat celkem dobrý přehled o tom, co že se v tom světě děje. Kupodivu ani nedošlo k žádnému vážnějšímu názorovému střetu a v tomto smyslu byla schůzka nečekaně klidná. Na závěr jsme hostovi předali drobnou pozornost a mohutným potleskem jsme se s ním rozloučili. Občerstvení na schůzce zajišťovala s mohutnou pomocí dalších skrypťanů Volavka, která taky pozvala hosta.

2014 © Jan Šebetovský