Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

První schůzka

02.10.2012 18:30

Sešli jsme se po prázdninách, abychom si pověděli zážitky z léta a zamysleli se nad tím, co nám může Skrypta přinést v následujícím roce. Naše přání jsme potom vypustili na balonu.

2014 © Jan Šebetovský