Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Úvodní

01.10.2013 18:30

Na tajném místě jsme zakopali vzkaz příštím skryptím generacím a v klubovně následně diskutovali nad dlouhodobým programem.

2014 © Jan Šebetovský