Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Záchranná mise

13.11.2012 18:30

Připravili jsme si fyzicky náročnou noční hru v Divoké Šárce. Nechybělo ani noční lezení po skalách. Potom jsme společně přespali v nedaleké klubovně.

2014 © Jan Šebetovský