Logo Skrypty: Oranžově vyplněný a černě ohraničený kruh, v jehož horní části je černě nakreslen obrys knihy a v dolní čási nápis Skrypta, ve kterém je ypsilon nahrazeno symbolem jenu. Skrypta
vysokoškolský roverský kmen
Znak Junáka: V pozadí je modrý rojlístek, na němž dominuje oranžová lilie, která je uprostřed překryta bílým polem v němž je černá chodská hlava psa.

Struktura Skrypty

 
Zástupkyně vůdkyně Kapytoly
Fotka
Marťa
Vůdkyně skupiny Kapytola
Fotka
Bagu
Zástupce vůdkyně Yndexu
Fotka
Frenký
Vůdkyně skupiny Yndex
Fotka
Kája
Zástupce vůdce kmene Skrypta
Fotka
Dr.Obek
Vůdce kmene Skrypta
Fotka
Neználek
Kapytola
Yndex
Skrypta

Na obrázku výše vidíš, že Skrypta je rozdělena do dvou skupin a to na Kapytolu a Yndex. Skupiny mají rozdělené schůzky, avšak jsou i akce, na které vyrážíme všichni společně, například tábor.

2014 © Jan Šebetovský